Pekná cesta 15, Bratislava

0905 524 451

kaniansky@coolstranky.sk

SEO: Google Update 01.08.2018 - E.A.T. a YMYL

SEO: Google Update algorytmu 01.08.2018 - E.A.T. a YMYi

Prvého augusta 2018 Google spustil ďalšiu zmenu algoritmu, na základe ktorého zobrazuje výsledky vyhľadávania v SERP. Vyzerá to tak, že pôjde o väčší update, ktorý ovplyvní pozície mnohých webov, no hlavne stránok typu YMYL (Your Money, Your Life). Sú to stránky, ktoré svojím obsahom a informáciami môžu – či už pozitívne alebo negatívne – ovplyvniť zdravie, bezpečnosť, spôsobiť škodu, či môžu mať negatívny dopad na život . Spísali sme základné informácie, ako aj výsledky z našich prvých testovaní.

Sú to napríklad stránky:

  • kde prebiehajú finančné a obchodné transakcie

  • poskytujúce informácie týkajúce sa zdravia (medicína, farmácia, psychológia)

  • poskytujúce informácie ohľadne financií (investovanie, dane, účtovníctvo)

  • poskytujúce informácie z oblasti práva

  • ktoré môžu byť potenciálne škodlivé alebo nebezpečné, kvôli tomu, že nedosahujú dostatočné E.A.T - (Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness) napr. návody, poradenstvo, inštruktážne články

 

Google algoritmus nie je len umelá inteligencia

V diskusii na sociálnych sieťach a webstránkach ohľadom SEO sa uvažuje akým spôsobom Google nasadil túto zmenu. Oficiálne vyjadrenia Google smerujú k dodržiavaniu pravidiel kvality Google’s Search Quality Rater Guidelines. Vzhľadom k nárazovej zmene sa dá predpokladať, že informácia z roku 2015, kedy Google hovoril o 10 000 platených hodnotiteľoch, nabrala reálne rozmery a na základe týchto hodnotení Google dokázal naučiť svoj algoritmus hodnotiť kvalitu.

 

Najdôležitejšie zmeny pri novom update algoritmu

Odbornosť, autoritatívnosť a dôveryhodnosť (E-A-T)

Google hodnotí kvalitu obsahu podľa týchto troch atribútov.

Odbornosť

Dôležitý nie je len samotný obsah a jeho kvalita , ale aj autor textu a jeho reputácia. Odbornosť článkov zvyšuje aj kvalifikácia autora v odbore, články o zdraví by mali publikovať lekári, zdravotníci, vedecké články, odborníci na danú problematiku. Títo odborníci by mali byť citovaný ako zdroj. Dôležité je to hlavne pri YMYL weboch.

Autoritatívnosť

Na webe by mali byť uvedené informácie o autorovi, jeho meno, titul. Google skúma, či má autor vlastný web a jeho autoritu, linky na sociálne siete a publikačnú činnosť.

Dôveryhodnosť

Aby Google označil obsah stránky za kvalitný, web musí spĺňať kritéria dôveryhodnosti. Tie zahŕňajú ľahko prístupné a transparentné kontaktné informácie, pozitívne recenzie a hodnotenia užívateľov.

Koncept užitočného účelu (Beneficial Purpose)

Zmeny týkajúce sa konceptu užitočného účelu (Beneficial Purpose) webovej stránky. Väčšina stránok je vytvorená, aby bola nejakým spôsobom nápomocná, užitočná pre užívateľa. Stránky, ktoré nespĺňajú toto kritérium, neponúkajú reálnu hodnotu pre užívateľov, získavajú nižší rating a tým pádom aj nižšie pozície. Patria sem napríklad PR weby, ktoré publikujú články len za účelom tvorby spätných odkazov s malou informačnou hodnotou pre čitateľa.

Výsledky z našich prvých testovaní

Prešli sme si cca 15 našich pomerne dobre navštevovaných webov, aby sme si urobili prvý obraz o zmenách, ktoré nastali na daných stránkach. Zmena algoritmu je pomerne čerstvá. Na niektorých stránkach je výrazne viditeľná, na iných menej a sú stránky, na ktorých zatiaľ zmeny vôbec nie je vidieť.

Kde sme našli zmeny?

Najvýraznejšie sa u nás zmeny dotkli webstránok (domén), ktoré súvisia s liekmi, resp. produktových stránok, kde je spomenutý aj liek alebo účinná látka. Pohyby tu nastali aj pri textoch, kde sa píše o zdraví, dôležitých orgánoch a spôsobe liečenia.

Menšie pohyby sme zachytili pri stránkach, kde sa píše o zdravotníckych zákrokoch, ale sú na nich spomínaní aj lekári alebo daná stránka linkuje na stránku s lekármi. Tiež je vidieť zmeny na stránkach, kde sa predávajú zdravotnícke prístroje, autosedačky, alebo na stránkach o autách.

Zmena sa vyslovene nedotkla stránok, ktoré napr. súvisia s predajom oblečenia, cestovaním. Veľmi malé zmeny sme zaznamenali aj pri stránkach, ktoré svojim zameraním súvisia s témami okolo E.A.T, alebo YMYL, ale neťažili z prvých priečok, alebo majú silný vlastný brand (nie brand známeho lieku).

Zaujímavé zistenia

Počas auditu sme natrafili na niektoré anomálie a zaujímavosti. Môžu nám dávať záchytný bod, čo je dôležité v budúcnosti pozorovať a vylepšovať. Nemáme však zatiaľ dostatočné množstvo dát na to, aby sme jednoznačne vedeli povedať, že sú to nejaké nové fakty. Taktiež, ak sa jedná o anomálie, Google môže algoritmus upraviť a tieto veci už nemusia platiť.

  • V SERPe sa pri dotknutých témach objavilo podstatne viac stránok pdf, ktoré často obsahujú odbornejšie a dôveryhodnejšie texty. V našom prípade sa ale napr. jednalo o staré neaktuálne stránky, ktoré užívateľovi asi ťažko prinesú väčší úžitok.

  • V zdravotníckom segmente sa do popredia dostali skôr stránky, kde je spomínaný lekár, alebo daná stránka linkuje na stránku, kde je zmienka o lekárovi.

  • Rozsiahlejšiu stránku, ktorú sme mali podrobnejšie spracovanú na zdravotnícku tému vymenila stránka s menej obsahom, ale s viac odbornými výrazmi, alebo recenzia, či skúsenosť.

  • Pri všeobecnejšom a navštevovanom kľúčovom slove, ktoré patrí do spomínanej skupiny (témy) vidíme v poslednom čase podstatne viac zmien vstupnej stránky ako je bežné. Z toho sa dá predpokladať, že ešte nejaký čas bude prebiehať ladenie, a stav, ktorý aktuálne vidíme, nie je konečný.

Na čo sa v budúcnosti zamerať

Algoritmus Google bude stále viac a viac múdrejší, a tak tvoriť kvalitný a unikátny obsah bude stále viac dôležité. Aktuálne vidíme, že Google lepšie reaguje hlavne pri špecifickom obsahu na odbornejšie články. Pri zdravotníckom segmente je to obsah, kde je spomenutý lekár, prípadne obsahuje aj link na jeho profil a je písaný viac odbornou terminológiou. Jednoducho povedané, kde je potrebná odbornosť, je potrebné, aby odborník na obsahu spolupracoval.

Je tiež dôležité, aby bol odborný obsah niečím podložený. Buď vlastnou štúdiou, alebo odkazmi na dôveryhodné zdroje (v lekárskom prostredí na kvalifikované štúdie).

Z nášho auditu vyšli tiež lepšie stránky (domény), ktoré majú jednoznačné prvky autority (kontakt, recenzie, história a pod.). Na zváženie je tiež do akej miery na autoritu vplývajú technické problémy (napr. 404), pretože podľa dokumentu odporúčaní Google aj tie rozhodujú o autorite domény.

Je tiež stále viac dôležité pracovať na webe s vlastným brandom. Čím má stránka viac vybudovaný vlastný brand, tým je viac nezávislá na zmenách algoritmu.

Opýtajte sa nás
CAPTCHA
Táto otázka slúži na zistenie, či ste bežný návštevník, kvôli spamu.