Pekná cesta 15, Bratislava

0905 524 451

kaniansky@coolstranky.sk

Hitka.sk - case study

V čase, keď klient oslovil Made it Digital (pôvodne Coolstranky s.r.o), bola cestovná kancelária Hitka.sk špecializovaná iba na lyžiarske zájazdy. Majiteľ plánoval rozšírenie svojich služieb aj o letné zájazdy a plavby a zväčšovať podiel produktov predaných prostredníctvom internetu, čo vyžadovalo zlepšenie a zefektívnenie webovej stránky.

Jeho požiadavky boli:

 • migrácia existujúceho obsahu (destinácií, hotelov, noviniek a blogov)  z pôvodnej stránky na novú so zachovaním všetkých obrázkov a textov
 • prepojenie interných dát s novou stránkou
 • implementácia nového dizajnu stránku
 • vytvorenie nového vyhľadávania s jednoduchým filtrovaním medzi ponukami
 • vytvorenie objednávkového procesu
 • prispôsobiť stránku novým legislatívnym podmienkam GDPR
   

Naše riešenia jednotlivých požiadaviek

Migrácia existujúceho obsahu na novú platformu

Keďže klient mal skúsenosti s CMS Drupal vo verzii 6 a v čase rozhodovania sa o novej stránke bola dostupná stabilná verzia Drupal 8, voľba tohto CMS bola jasnou voľbou. Či už z hľadiska poznania tohto systému klientom, z hľadiska technickej vyspelosti oproti verzii Drupal 7, ako aj z hľadiska potreby klienta ponúkať zákazníkom nielen samotné dovolenky, ale dodatočný obsah vo forme blogov, noviniek a podobne.

Ako alternatíva bol zvažovaný CMS Wordpress, ktorý však nebol zvolený z dôvodu komplexnosti požadovaného riešenia. Výhodou Drupalu 8 oproti Custom CMS riešeniu bolo neviazanosť na konkrétne uzavreté riešenie konkrétneho dodávateľa a jeho kód, ale otvorenosť kódu a široká podpora zo strany vývojárov.

Integrácia interných dát s novou stránkou

Ďalšou dôležitou požiadavkou bolo vytvorenie spôsobu prepojenia dát z interného systému klienta. V internom systéme sú vytvárané cenníky pre jednotlivé zájazdy, termíny, spôsoby dopravy a ďalšie. Tieto dáta sú následne exportované do XML súboru. Z rôznych dôvodov nebolo vytvorené priame prepojenie medzi Drupalom a interným systémom, avšak táto požiadavka bola splnená vytvorením formuláru, cez ktorý si vie klient jednoducho importovať XML súbory, pričom následne sú v Drupale tieto dáta spracované, rozdelené a vložené do databázy. Po importe dát a ich následnom schválení sú tieto vykresľované pre užívateľov na frontende.

Vytvorenie nového vyhľadávania

Na pôvodnej stránke hitka.sk bolo vytvorené vyhľadávanie, ktoré postupom času stratilo svoju funkčnosť. Preto bolo potrebné vytvoriť nové, fungujúce vyhľadávanie, ktoré pomôže užívateľom jednoducho filtrovať medzi ponukami a nájsť pre seba tú najvhodnejšiu. S klientom boli dohodnuté parametre, na základe ktorých bude možné ponuky vyhľadávať a nakoľko sa dali tieto parametre kategorizovať a zoskupiť, rozhodli sme sa použiť Facetové vyhľadávanie. Toto vyhľadávanie je prístupné na väčšine stránok a podstránok, aby ho mohol užívateľ využiť kedykoľvek počas návštevy stránky.

Objednávkový proces

Ďalšou výzvou tohto projektu bolo vytvorenie objednávkového procesu. Zvolili sme vlastné riešenie, ktoré zahŕňa viac-krokový objednávkový formulár, ktorého výsledok je uložený v nami navrhnutej entite. V jednotlivých krokoch si užívateľ vyberie konkrétny zájazd, následne si môže k objednávke pridať doplnkové služby a v poslednom kroku vyplní kontaktné údaje. Počas všetkých krokov užívateľ vidí aktuálnu cenu ním zvolenej kombinácie a jej prípadné zmeny na základe jeho výberu.

Implementácia nového dizajnu

Klient nám dodal nový grafický dizajn, ktorý si dal vypracovať a našou úlohou bolo implementovať ho do Drupalu. Túto úlohu sme vyriešili vytvorením novej témy, v ktorej sme vytvorili nové Twig šablony, štýlovanie sme písali v SCSS súboroch, z ktorých bolo následne kompilované výsledné CSS súbory. Na dynamické prvky sme použili Javascript a taktiež knižnice ako jQuery, Colorbox a Flexslider. Pri tvorbe témy a implementovaní grafiky bol kladený veľký dôraz na mobilné zariadenia, preto je stránka plne responzívna.

Nová legislatíva GDPR

Po spustení stránky bolo okrem pravidelných updatov naším cieľom prispôsobiť stránku novým legislatívnym podmienkam týkajúcich sa GDPR. Pridali sme funkcionalitu mazania nepotrebných záznamov z databázy, obmedzilo sa množstvo informácií posielaných v mailoch a upravilo sa posielanie newsletterov.

Použité moduly a dôvod ich použitia

 • Paragraphs - umožnil nám lepšie štruktúrovať obsah a tiež vytvoriť navigáciu pre rýchlejší a pohodlnejší pohyb na stránke
 • Search API a Facets - vyhľadávanie je zabezpečené prostredníctvom faziet, ktorými dokáže užívateľ efektívne selektovať pre neho dôležité výsledky
 • Sendinblue - umožnil integráciu služby Sendinblue na posielanie newslettrov
 • Webform - použitý bol na vytvorenie formuláru pre objednanie katalógu
Opýtajte sa nás
CAPTCHA
Táto otázka slúži na zistenie, či ste bežný návštevník, kvôli spamu.