Pekná cesta 15, Bratislava

0905 524 451

kaniansky@coolstranky.sk

Zpa.sk

Pre firmu ZPA Bratislava a.s., (ktorá sa zaoberá automatizáciou systému riadenia technologických procesov /ASRTP/ v prevažnej väčšine v súvislosti s jadrovými elektrárňami) sme realizovali web stránku na prezentáciu ich služieb. Web stránka je vytvorená pomocou zakúpenej šablóny v ktorej sme realizovali potrebné zmeny, hlavne s súvislosti s úvodnou stránkou, ale aj zmenu pätičky, vytvorili sme vlastné vrchné menu pomocou grafických prvkov, preorganizovali niektoré prvky podľa potreby a vytvorili jednotnú zmenu kontaktných údajov na jednom mieste. Stránka má tiež korektnú anglickú jazykovú verziu.

Web stránka je aj optimalizovaná pre mobilné zariadenia.