Pekná cesta 15, Bratislava

0905 524 451

kaniansky@coolstranky.sk

Interpreting.sk

Pre prekladateľku a tlmočníčku Ing. Beátu Kanianskú sme vytvorili webstránku, ktorá je informatívnou stránkou pre záujemcov o preklady a tlmočenie.

Stránka je využíva jazykové verzie, vytvorili sme prepojenia medzi odbormi, referenciami a samotnými službami, kde sa na všetkých miestach objavuje dynamicky vybraný text podľa kontextu.

Ako základ bola použitá webová šablóna z portálu drupal.org, ktorú sme upravili podľa potrieb a predstáv klienta.

Klient si môže sám upravovať a editovať texty.