Pekná cesta 15, Bratislava

0905 524 451

kaniansky@coolstranky.sk

WorldMigratoryBirdDay.org

Worldmigratorybirdday.org je webstránka pre organizáciu AEWA, ktorá patrí medzi organizácie OSN, zaoberajúca sa hlavne prehľadom akcií k svetovému dňu sťahovavých vtákov. Na tomto webe si organizácie na celom svete môžu pridať svoju akciu k danému dňu a zároveň si prečítať, zaujímavé informácie na podporu ochrany sťahovavých vtákov a ich biotopov.

V rámci spolupráce s Mirom Michaličkom sme urobili návrh wireframing a po navrhnutí grafického dizajnu frontend, takže sme preložili už navrhnutý grafický návrh do HTML5.

Príklady zaujímavých funkciií 

  • Téma vzhľadu, ktorú sme robili je integrovaná s modulom color, klient si môže meniť farebné schémy v administračnom rozhraní.
  • Téma vzhľadu je vytvorená aj pre mobilné a tabletové zariadenia (responsívny web).
  • Zoznam noviniek so sociálnych sietí na úvodnej stránke je robený pomocou javascript knižnice Masonry, čo umožňuje flexibilnejšie rozloženie príspevkov.